Profielwerkstukpresentatiedag 28 februari aanstaande

Pax Havo/Vwo

Woensdag 28 februari a.s. is het weer zover! Op Pax havo|vwo presenteren dan de examenkandidaten hun profielwerkstuk. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken.

Iedere eindexamenkandidaat havo/vwo maakt een profielwerkstuk. Dit werkstuk is een onderdeel van het eindexamenprogramma. Het profielwerkstuk wordt gezien als een 'meesterproef' waaruit blijkt dat leerlingen de kennis en vaardigheden van de vakken in voldoende mate kunnen toepassen. Voor het profielwerkstuk moeten leerlingen in tweetallen een onderwerp kiezen, onderzoek doen en dat verwerken in een werkstuk.

Het werkstuk en het onderzoek worden gepresenteerd op de profielwerkstukpresentatiedag, woensdag 28 februari van 8.15 – 16.00 uur. Dat is hét moment voor de leerlingen om te laten zien wat ze gedaan hebben. Bovendien worden ze getoetst op hun presentatievaardigheden. 

De beste profielwerkstukken worden genomineerd voor de Pax-profielwerkstukprijzen. Soms komen deelnemers zelf in aanmerking  voor prijzen op universiteiten en andere instellingen elders in het land. Dan behoor je echt tot de ‘crème de la crème’!

Op 28 februari zijn de voorexamenleerlingen en de begeleiders aanwezig als publiek. Ook ouders/verzorgers zijn voor deze dag uitgenodigd en natuurlijk zijn andere familieleden, vrienden en kennissen van harte welkom. Met hun positieve belangstelling  vormen zij immers het beste publiek dat een leerling zich kan wensen.  Op de presentatiedag zullen  leerlingen de gasten de weg naar de lokalen wijzen. Ook voorzien zij hen van koffie en thee.

Wilt u weten wanneer welke havo- en vwo-leerlingen presenteren? Klik dan hier.

De leerlingen die u op deze dag ontvangen, kunnen u ook exact vertellen welke leerlingen waar presenteren.

 

Anne Kappert en Frank van Wielink

Profielwerkstukcoördinatoren

« ga terug