Open dag Pax Christi College

Zaterdag 24 februari

 Alle locaties geopend van 10.00 tot 15.00 uur!

Open Dag Pax havo/vwo

 

‘Wij dagen je uit!’

 

Dat is het thema van onze open dag. Graag willen wij jou en je ouders laten ervaren dat Pax havo/vwo de school is waar jij op jouw niveau uitgedaagd wordt.

 

Kun je meer aan? Dan is er meer! We hebben:

- Stercertificaten: zet je eigen project op en verdien een stercertificaat bij je diploma!

- Cambridge English, een versterkt programma Engels met landelijke examens

- Een PWS-traject dat je extra goed voorbereid op HBO’s en universiteiten

- Talent XLt-lessen waar jij kunt ontdekken waar jouw talent en ambitie zit

- Voor de really gifted: deelname aan het Pre University College programma’s op de Radboud Universiteit tijdens je loopbaan op Pax havo/vwo

- Een ondernemende leerlingenraad waarin je mee kunt denken over de organisatie van jouw school

- Interesse in beleid? De mogelijkheid om als leerling zitting te nemen in de leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad.

- Regie in je eigen leerproces: kies zelf voor wel kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde) je wekelijks extra verdiepings- of ondersteuningslessen je wilt volgen.

 

En vanzelfsprekend hebben we ook onze extra ondersteuningsprogramma’s voor die leerlingen die dat nodig hebben. We hebben een goed opgezette RH-afdeling (remediale hulp) en we hebben een goede samenwerking met Opdidakt om leerlingen met een leerstoornis goed te begeleiden.

 

Paspoort voor de toekomst

Pax wil graag jouw paspoort voor de toekomst zijn: we willen je het maximaal haalbare diploma laten halen en bijdragen aan jouw ontwikkeling tot een fijn en evenwichtig mens.

 

Alleen maar leren?

Nee, Pax havo/vwo wil graag ook jouw thuisbasis zijn, de plek waar je vijf of zes jaar een leuke en fijne schooltijd hebt. Een plek waar je gezien, erkend en herkend wordt. En natuurlijk organiseren we leuke extra’s. Denk aan de buitenlandreizen, schoolfeesten, muziekavonden, toneelvoorstellingen, de schoolband en excursies.

 

Nieuwsgierig? Kom kijken zaterdag. We ontvangen je graag om je meer te vertellen over onze school. Wij zijn trots op Pax havo/vwo!

 

Met vriendelijke groet,

Alle docenten van Pax havo/vwo

 

                                                                                                                                                                                 

 

 Open dag Pax Vmbo

 

Wist u dat...

 

• voor de vmbo basis en de vmbo kader leerlingen het onderwijs ook in de onderbouw zo praktisch mogelijk is ingericht?Vraag maar eens naar de carrousellessen.

• voor de indeling van de talentlessen geen rekening wordt gehouden met het niveau van de leerling?Basis,kader en theorieleerlingen zitten bij elkaar in een groep.

• de verhouding tussen vmbo basis/kader leerlingen en vmbo theorie leerlingen1:1 is?

• op het vmbo de mogelijkheid bestaat om in een vak op een hoger niveau examen te doen?

• op vmbo basis en kader veel tijd aan stages wordt besteed?

• de keuzedelen in de bovenbouw vmbo basis en kader aansluiten bij de vraag uit de regio?

• Tplus de theoretische leerling uitdaagt om de lat hoger te leggen? 

• Theorie voorbereidt op MBO én op opstroom naar Havo?

• Theorie een breed aanbod betekent met carrousellessen,Tplus,ICTskills en Burgerschap?

• Loopbaanbegeleiding de rode draad is in mentorlessen binnen het vmbo?

• Mavo gewoon een andere benaming is vmbo theorie?

« ga terug