Informatiemarkt maatschappelijke stage

dinsdag 25 september, aanvang 19.00 uur

 Geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor een informatiemarkt over de maatschappelijke stage op het Pax Christi College. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 september a.s. in de aula van de hoofdvestiging. De aanvang is 19.00 uur.

Maatschappelijke stage is gebaseerd op het principe van leren in de praktijk waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs door middel van vrijwilligersactiviteiten actief kennismaken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Hoewel de overeenkomsten groot lijken te zijn is er toch een belangrijk verschil tussen maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk doet iemand vanuit zichzelf en een stage doet iemand vanuit het onderwijs.

Dit jaar staat het vak Burgerschap op het rooster.  De maatschappelijke stage is opgenomen in het vak Burgerschap en is daarmee een verplicht onderdeel voor de vmbo t3-leerling.

Met het uitvoeren van maatschappelijke stages worden de volgende doelen nagestreefd:

  • het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren
  • het vergroten van het besef voor waarden en normen
  • het bevorderen van actief burgerschap
  • het vergroten van de aantrekkelijkheid van het onderwijs

Het behoeft geen betoog dat het Pax Christi College grote waarde hecht aan de maatschappelijke stages.

De MAS –activiteiten worden dit schooljaar uitgevoerd in leerjaar 3 vmbo-theorie. Deze MAS-ervaring kan de leerlingen helpen bij het maken van het verplichte profielwerkstuk in leerjaar 4-vmbo. 

Vele vrijwilligersinstanties zullen aanwezig zijn om voorlichting te verschaffen over de mogelijkheden die zij hebben op dit gebied. Aan het einde van de bijeenkomst heeft elke leerling een tweetal keuzes gemaakt waarvan hij/zij er uiteindelijk een gaat uitvoeren. De leerling is hier 30 uur op jaarbasis mee bezig.

Wij gaan ervan uit dat het een interessante avond zal worden en hopen u op 25 september te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep maatschappelijke stage

 

W. van Ooijen
sectordirecteur vmbo

« ga terug