Pax Vmbo 

Wij zijn trots op wat we bieden:goed en eigentijds onderwijs.Een positieve benadering van leerlingen staat binnen ons vmbo centraal.

Wij willen graag dat leerlingen met plezier naar school komen, dat zij zich op school veilig voelen.”

Wil van Ooijen, sectordirecteur vmbo

 

 

Wat is er nou fijner voor leerlingen dan in hun eigen leefomgeving naar school te gaan, samen met vrienden en vriendinnen van de basisschool? Het Pax Christi College geeft leerlingen uit Maas en Waal die mogelijkheid. Natuurlijk is het dan wel belangrijk dat het Pax wat te bieden heeft. Wij beseffen ons dat terdege en we werken continu aan ons onderwijs. Wij zijn trots op wat we bieden: goed en eigentijds onderwijs met daarbij de mogelijkheid voor leerlingen om zelf keuzes te maken in het programma dat ze volgen. Op het Pax valt wat te kiezen.

Op deze plaats op de website vertellen we over de extra’s van ons vmbo onderwijs, zowel van de beroepsvoorbereidende leerweg als van de theoretisch leerweg. Daarna vertellen we over de algemene schoolse zaken.

Carrousellessen Beroepsvoorbereidende vaardigheden in de onderbouw vmbo basis/ kader

Meer praktisch onderwijs, dat is wat wij willen. Daarom hebben we heel wat vakken samengevoegd. De carrousel bestaat uit vier onderdelen van 8 weken, te weten mens & gezondheid, mens & techniek, mens & ecologie, en mens & ondernemen. De nadruk ligt tijdens deze vier lesuren op de beroepsvoorbereidende vaardigheden. De vakken mens & natuur en mens & maatschappij zijn geïntegreerd in het programma.

 

Talentlessen Waar ligt jouw talent?

In de onderbouw kunnen de leerlingen in leerjaar 1 kiezen uit drie talentstromen. Leerlingen hebben hiervoor bij aanmelding een speciaal kaartje ingeleverd. Aan de meeste eerste keuzes kunnen we tegemoet komen. Deze talentlessen worden gegeven op donderdag het 7e en 8e uur. In deze lessen

zitten leerlingen uit vmbo basis/kader en theorie bij elkaar. De groepen zijn dus samengesteld op basis van de keuze van de leerling. De drie talentstromen zijn: innovatieve techniek, kunst en sport.

 

Vmbo-t plus Doorgaan naar de havo of mbo-4

Het onderwijs voor de vmbo-theorieleerling is gericht op een theoretische benadering met als doel doorstroming naar mbo-4 of naar havo. Het vmbo-t plus programma biedt de vmbo-theorie leerling die meer aankan en voor zichzelf de lat hoger wil leggen de mogelijkheid om dit te doen. Opstromen naar havo kan overigens in alle leerjaren.

 

Laptopklassen De juiste mix tussen laptops en boeken.

Voor de vmbo basis leerlingen hebben we speciale laptopklassen. Dat wil zeggen dat leerlingen via de school een laptop huren/kopen. De lesstof wordt voor een groot deel digitaal aangeboden. Leerlingen nemen de laptop aan het eind van de dag mee naar huis. Het huiswerk wordt ook digitaal opgegeven. Dit heeft als voordeel dat ouders thuis kunnen meekijken. Overigens hoeven leerlingen die niet in een laptopklas zitten zich geen zorgen te maken. We hebben meerdere laptopkar-ren en als een docent laptops in de les in wil zetten, dan zijn ze er gewoon. Naast de laptops wordt er in de meeste lessen ook nog gewoon gebruik gemaakt van schoolboeken.

 

Opstromen altijd mogelijk Samen het maximale eruit halen.

Veel aandacht besteden we aan het juiste niveau dat bij een leerling past. Stel dat een leerling begint op vmbo basis, maar al snel blijkt dat hij/zij meer in zijn/haar mars heeft, dan is een overstap naar een hoger niveau mogelijk. Dit kan ook gedurende het schooljaar.

 

Aandacht voor vaardigheden Projectonderwijs

Kennis is belangrijk, maar vlak vaardigheden niet uit. Natuurlijk komen vaardigheden volop aan bod in de carrousellessen. Daarnaast worden in de verschillende teams projecten aangeboden waarbij vaardigheden centraal staan. Zo is er het

Project Wonen in Beneden-Leeuwen en het project Tweede Wereld oorlog in Druten. Daarnaast doen alle leerlingen mee aan het project Globaland.

 

ICT 21ste eeuwse vaardigheden voor de vmbo-t leerlingen in leerjaar 3

Natuurlijk is er aandacht voor vaardigheden waarover jongeren dienen te beschikken om goed te kunnen functioneren binnen de huidige kennissamenleving. Bij digitale of ict-vaardigheden gaat het om de mate waarin je in staat bent om met computers en digitale media om te gaan en ze

te gebruiken voor (school) werk, dagelijkse werkzaamheden en problemen.

 

Burgerschap/MAS Voor vmbo-t leerlingen in leerjaar 3

De school heeft tot taak leerlingen op te voeden tot volwaardige burgers. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen uiteindelijke een actieve bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. Het is ook daarom dat er gekozen is voor een verplichte maatschappelijke stage in leerjaar 3.

 

LOB Wat ga je doen na het Pax?

Een belangrijke vraag. Als middelbare school zijn we eigenlijk maar een tussenstation. Het maken van een juiste keuze voor een vervolg van je schoolloopbaan is enorm belangrijk. Via de lessen LOB (Loopbaan Oriëntatie) helpen wij leerlingen een bewuste keuze te maken voor het vervolg van hun

loopbaan. Er vinden regelmatig loopbaangesprekken plaats en zoals je kunt zien in de lessentabel is LOB ook opgenomen. We vinden het dus écht belangrijk!

 

Buitenland reizen Internationalisering hoort bij het Pax!

In leerjaar drie gaan alle leerlingen een aantal dagen naar Londen. Wij denken dat het voor onze leerlingen heel leerzaam is om kennis te maken met de cultuur in een ander land en om te communiceren in een wereldtaal. En natuurlijk om samen met klasgenoten een leerzame en vooral leuke tijd door te brengen in een wereldstad!

 

LO2 Nieuw vak in leerjaar drie vmbo-t

In leerjaar drie vmbo-theorie kunnen leerlingen kiezen voor het vak Lichamelijke Opvoeding 2. Naast de normale sportlessen krijgen leerlingen dan een meer uitgebreid sportprogramma aangeboden waar ze eventueel in leerjaar 4 ook examen in kunnen doen.

 

Praktijkvakken vmbo-basis en vmbo-kaderleerlingen kunnen vier uitstroomprofielen kiezen

• Bouw, Wonen en Interieur (BWI)

• Produceren, Installeren en Energie (PIE) • Zorg & Welzijn

• Economie & Ondernemen

 

Muziek- en toneelavonden Een avondje uit op je eigen school

Elk jaar organiseren wij verschillende muziekavonden. Het is prachtig om te zien over welke muzikale talenten onze leerlingen beschikken. Wie wil, kan meedoen. We bieden iedereen graag de kans om podium ervaring op te doen. Jaarlijks bereidt ook onze toneelgroep een voorstelling voor.

Leerlingen die meedoen genieten hiervan en hun zelfvertrouwen neemt toe.

 

Profielwerkstuk De kers op de taart

In het laatste schooljaar maken leerlingen vmbo-theorie hun profielwerkstuk. Zij werken onder leiding van hun begeleider aan een onderzoeksvraag

 

Activiteitenweken Hoe ziet de jaarkalender van het vmbo eruit?

Als je de jaarkalender bekijkt dan zie je 4 activiteitenweken. Tijdens deze activiteiten weken wordt het lesrooster regelmatig losgelaten en wordt er tijd gemaakt voor allerlei leuke/leerzame activiteiten.

 

Begeleidingslessen Achterstanden wegwerken

In het eerste leerjaar staat voor alle vmbo-leerlingen een begeleidingsles op het rooster. In deze les besteden de mentor en een rt’er aandacht aan de leerachterstanden van de leerlingen uit de klas.