Het Pax Christi College is een brede scholengemeenschap en biedt gymnasium -, atheneum-, havo- en vmbo onderwijs aan.

In welke klas?
Bij toelating en plaatsing in een bepaalde brugklas is het advies van de basisschool bepalend. De scores van het leerlingvolgsysteem worden hierin altijd meegenomen.

In alle leerwegen van het vmbo bieden we ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) aan. LWOO is bedoeld voor leerlingen die in staat zijn om een diploma in een van de vier leerwegen te behalen, maar die vanwege leerproblemen meer ondersteuning nodig hebben. Plaatsing kan uitsluitend na een beschikking van de Regionale Verwijzing Commissie (RVC).

Op de website en in de schoolgids vindt u de antwoorden op de meeste vragen.