Directie en leerkrachten groep 8

Beste collega’s,

Op woensdag 25 januari 2017, heeft de jaarlijkse bijeenkomst PO/PAX plaatsgevonden.

Samen kunnen we terugkijken op een mooie middag. Dit jaar waren er geen workshops, maar presentaties.

De directie is gestart met een schets van de toekomstige ontwikkelingen op het Pax. In deze schets natuurlijk veel aandacht voor de nieuwe indeling van het Pax: Pax vmbo, Mr. van Coothstraat, Pax havo/vwo, Klepperheide en Pax junior Beneden-Leeuwen.

Suze Tomlow, afdelingsleider vmbo-t, is ingegaan op de ontwikkeling in Nijmegen waar steeds meer vmbo-t scholen zich mavo gaan noemen. Pax kiest er niet voor om de naam mavo te gaan gebruiken. Het is namelijk zo dat leerlingen vmbo-t op het Pax hetzelfde leren en hetzelfde diploma krijgen als de leerlingen op de mavo scholen in Nijmegen e.o.    

Vanuit de afdeling vmbo-t is het T-plus programma gepresenteerd door Hans Kölzer. Een programma waar vmbo-t leerlingen die meer kunnen en meer willen aan mee kunnen doen. Het gaat natuurlijk vooral over de leerlingen die willen opstromen naar havo.

Loes van den Boogaard, zorgcoördinator vmbo, heeft de rol van het PO bij het aanvragen van een ondersteuningspakket uitgelegd. Henri Rouhof (afdelingsleider vmbo basis/kader)  heeft een beschrijving gegeven van de vmbo-basis leerling.

Tijdens de laatste presentatie heeft Marta van den Berg, docent Engels, een beschrijving gegeven van de eindexameneisen voor het vak Engels. Natuurlijk kwam daar de doorlopende leerlijn PO/VO aanbod.

Alle scholen hebben van het Pax een uitdraai van de Cito-0 meting (brugklas oktober 2016) voor het vak Engels van hun eigen school ontvangen. In deze uitdraai staat vermeld op welke niveau de leerling is geplaatst in de brugklas. De uitslag van de Cito-0 meting geeft dan aan op welk niveau de leerling de Engelse woordenschat en leesvaardigheid beheerst. Naar aanleiding van dit gesprek is er een werkgroep PO/VO geformeerd o.l.v. Roland Brands.

Tijdens de bijeenkomst zijn ook de nieuwe aanmeldingsformulieren uitgedeeld. Voor de niet aanwezige basisscholen zijn ze bij deze brief gevoegd. Er zijn geen aparte kaartjes meer voor de vmbo talentlessen. Leerlingen kunnen vanaf nu hun eerste en tweede voorkeur invullen op het inschrijfformulier.

Tot slot. De verschillende presentaties komen binnenkort op de website van de school te staan onder het kopje Pax groep 8 > informatie basisscholen.

 

Vriendelijke groet,

Riet van Ooijen

Contactpersoon basisscholen

 

Presentatie Prezi Passend Onderwijs POVO-overleg 25-01-2017

Typering Vmbo basis

Vmbo basis kader typering

Presentatie Vmbo theorie

Presentatie 2017 PO/VO