Let op!

Omdat examens soms in verband met calamiteiten uitgesteld of overgedaan moeten worden,

wordt het afgeraden vóór 8 juli 2017 een vakantie te plannen. Afwezigheid vanwege vakantie is geen geldige reden.

De school is niet aansprakelijk als een leerling door afwezigheid met een ongeldige reden niet kan deelnemen aan een examen.

 

Examenreglement

Het examenreglement 2016-2017 bevat naast het pta belangrijke informatie over de schoolexamens en de centrale examens. Het belang ervan wordt toegelicht in de begeleidende brief over het examenreglement 2016 – 2017 en het pta. De brief is via e-mail naar alle ouders van de leerlingen in klas3 en 4 gestuurd.

 

Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA)

Hier het PTA VMBO 2016-2017

 

Centrale Commissie van Beroep eindexamens regio Nijmegen

Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die de directeur op basis van het Examenreglement heeft genomen, dan kan hij in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep.

Klik hier voor het reglement van de Centrale Commissie van Beroep.

 

Informatie over de eindexamens vmbo 2017

 

In onderstaand document staat uitgebreide informatie over de naderende eindexamens vmbo. Het Informatieboekje is uitgereikt aan alle examenkandidaten. Vanuit de digitale versie van het Informatieboekje kan doorgeklikt worden naar achtergrondinformatie. Het Informatieboekje is ook via e-mail verzonden naar alle examenkandidaten en hun ouders.

 

Informatieboekje Centraal schriftelijke en digitale examens 2017  met daarin onder andere de examenroosters, ook van de herkansingen, toegestane hulpmiddelen, regels die maken hebben met te laat komen en afwezigheid en een overzicht met belangrijke data.

Brochure ‘Wanneer ben ik geslaagd voor mijn vmbo?’

 

Presentaties

Presentatie informatiebijeenkomst examen 28 sept. basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Presentatie informatiebijeenkomst examen 28 sept. theoretische leerweg.

 

Rekentoets klas 4

Informatie over het wel of niet meedoen aan de rekentoets in januari 2017 kunt u lezen d.m.v. deze link: Brief.

Voor informatie over de januariafname van de rekentoets met het rooster, wel/niet toegestane hulpmiddelen, afwezigheid en te laat komen klik hier.

Voor informatie over de maartafname van de rekentoets met het rooster, wel/niet toegestane hulpmiddelen, afwezigheid en te laat komen klik hier.

 Leerlingen van klas 4 kunnen zich van dinsdag 11 april tot woensdag 10 mei 16.00 uur aanmelden voor de rekentoets.

Informatie over de rekentoets en een aanmeldingsformulier vind je hier.

CPE beeldende vakken 4tl

Klik hier voor de brief over het cpe voor 4tl.

 

Dyslexie en examen

 

Brief ‘Examen en dyslexie’ voor dyslectische examenkandidaten bb en kb 16 17

 

Brief ‘Examen en dyslexie’ voor dyslectische examenkandidaten tl 16 17

 

Instructie oefenen auditieve ondersteuning met Daisy audio bestanden 16 17

 

Rekentoets klas 3

Informatie over de rekentoets voor de leerlingen uit klas 3 vmbo die eind mei/begin juni wordt afgenomen kunt u lezen d.m.v. deze link brief

Rooster centraal schriftelijk examen 2018

Rooster centraal schriftelijk examen 2018

 

Uitslag examen

Brief 'Uitnodiging diplomering vmbo-T'