Let op!

Omdat examens soms in verband met calamiteiten uitgesteld of overgedaan moeten worden, wordt het afgeraden vóór 7 juli 2018 een vakantie te plannen. Afwezigheid vanwege vakantie is geen geldige reden. De school is niet aansprakelijk als een leerling door afwezigheid met een ongeldige reden niet kan deelnemen aan een examen.

 

Rekentoets 2017-2018

Hier vind je informatie over de rekentoets. De informatie gaat onder andere over de (niet) toegestane hulpmiddelen, afwezigheid/te laat komen, toetsvarianten enz.

 

Mijneindexamen

 
Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle examenkandidaten vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet. Daarnaast is de website ook via de computer goed toegankelijk.
 
Op maat
Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven en na afname verschijnen de links naar de correctievoorschriften online.
 
Ook biedt mijneindexamen.nl praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, syllabi, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips. Op mijneindexamen.nl is ook informatie te vinden voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo bb/kb doen (met uitzondering van hun rooster, dat is aan hun school). De site bevat ook informatie over de rekentoets.

 

Presentatie

 

Presentatie informatiebijeenkomst 27 september 2017 examen vmbo.

 

Examenreglement

Het examenreglement 2017-2018 bevat naast het PTA belangrijke informatie over de schoolexamens en de centrale examens. Het belang ervan wordt toegelicht in de begeleidende brief  over het examenreglement 2017-2018 en het PTA. De brief is via e-mail naar alle ouders van de leerlingen in klas 3 en 4 gestuurd.

 

Centrale Commissie van Beroep eindexamens regio Nijmegen

Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die de directeur op basis van het Examenreglement heeft genomen, dan kan hij in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep.

Klik hier voor het reglement van de Centrale Commissie van Beroep.

 

Programma voor Toetsing en Afsluiting

PTA VMBO 2017-2018

 

CSPE beroepsgerichte profielvakken bb en kb

Voor de examenkandidaten voor de beroepsgerichte profielvakken is er een algemeen instructiefilmpje samengesteld. Tijdens de examenvoorbereiding worden er bij de verschillende profielvakken ook nog vakspecifieke filmpjes beschikbaar gesteld. Voor het algemene instructiefilmpje klik op: Instructie profielvakexamens

 

Examen en dyslexie 

Hier vind je informatie over mogelijke voorzieningen bij de centraal digitale examens bb en kb als er sprake is van dyslexie.

Hier vind je informatie over mogelijke voorzieningen bij de centraal schriftelijke examen tl als er sprake is van dyslexie.

 

CPE Kunstvakken 2 beeldende vakken tl

Hier vind je informatie over het centraal praktisch examen (cpe).

 

Informatie over de eindexamens vmbo 2018

 

In onderstaande documenten is uitgebreide informatie over de naderende eindexamens vmbo terug te vinden. Het Informatieboekje is uitgereikt aan alle examenkandidaten. Vanuit de digitale versie van het Informatieboekje kan doorgeklikt worden naar achtergrondinformatie. Het Informatieboekje is ook via e-mail verzonden naar alle examenkandidaten en hun ouders.

Informatieboekje Centraal schriftelijke en digitale examens 2018  met daarin onder andere de examenroosters, ook van de herkansingen, toegestane hulpmiddelen, regels die maken hebben met te laat komen en afwezigheid en een overzicht met belangrijke data.

 

In onderstaande flyers is per leerweg te zien op welke wijze de uitslag wordt bepaald.

 

Flyer exameneisen 2018 vmbo gl/tl

 

Flyer exameneisen 2018 vmbo bb/kb

Informatie over de app mijneindexamen.nl  Flyer mijneindexamen.nl

Rechtstreeks naar de website  mijneindexamen.nl