Pax Havo/Vwo

 

Jeroen Beekmans

Onderwijsdirecteur Havo/Vwo

 

 

Wat is er nou fijner voor leerlingen dan in hun eigen leefomgeving naar school te gaan, samen met vrienden en vriendinnen van de basisschool? Het Pax Christi College geeft leerlingen uit Maas en Waal die mogelijkheid. Natuurlijk is het dan wel belangrijk dat het Pax wat te bieden heeft. Wij beseffen ons dat terdege en we werken continu aan ons onderwijs. Wij zijn trots op wat we bieden: goed en eigentijds onderwijs met daarbij de mogelijkheid voor leerlingen om zelf keuzes te maken in het programma dat ze volgen. Op het Pax valt wat te kiezen.

Op deze plaats in de schoolgids vertellen we eerst over de extra’s die ons havo- en vwo-onderwijs zijn eigen gezicht geeft. Daarna vertellen we u over algemene schoolse zaken, zodat u weet hoe het er bij ons aan toegaat.

 

Graag stellen we nader aan u voor: onze extra’s

 

Excellentieprogramma Pax in groep 8

Inmiddels volgt een behoorlijk aantal leerlingen al les op onze school als ze nog in groep 8 zitten. In samenwerking met de basisscholen in onze omgeving bieden wij talentvolle basisschoolleerlingen verdiepingslessen aan. Gedurende een aantal woensdagmiddagen werken deze leerlingen samen aan verschillende wetenschappelijke thema’s. Het niveau is echt niet misselijk. Aan het einde volgt natuurlijk een presentatie aan ouders en familie.

Talent XLt Waar ligt jouw talent?

Waar ben jij goed in en in welke richting zou jij je verder willen ontwikkelen? Die vragen staan centraal in het onderbouwvak Talent XLt. In de brugklas laten wij leerlingen kennismaken met drie thema’s: Sports,Arts & Performance en Business. Elk thema staat gedurende een aantal weken centraal. Aan het einde van de brugklas kiest de leerling die richting die het beste bij hem past en waarmee hij in klas twee en drie verdergaat. Talent XLt sluiten we klas drie af met een mini-profiel-werkstuk, zo laten we leerlingen alvast kennismaken met de manier van werken in de Tweede Fase.

Laptopklassen De juiste mix tussen laptops en boeken

Op het vwo hebben wij speciale laptopklassen. Dat wil zeggen dat leerlingen via school een laptop huren en dat een wezenlijk deel van het onderwijs gedigitaliseerd is, inclusief agendabeheer. Heel bewust kiezen wij ook in de laptopklassen voor een mix van digitale leermiddelen en een boekenpakket, om zo het beste van beide werelden te combineren. Overigens hoeven leerlingen die niet in een laptopklas zitten zich geen zorgen te maken. Wij hebben meerdere laptopkarren en als een docent laptops in de les wil inzetten, dan zijn ze er gewoon.

Opstromen elk jaar weer mogelijk Samen het maximale eruit halen

Veel aandacht besteden wij aan het juiste niveau dat bij een leerling past. Stel dat een leerling begint op havo maar later blijkt dat deze leerling meer in zijn mars heeft, dan is een overstap naar het vwo mogelijk. Het is ons doel samen het maximale eruit te halen. Opstromen is niet alleen mogelijk in de brugklas, maar ook in klas 2 en 3.

Projectonderwijs Aandacht voor vaardigheden Kennis is belangrijk maar vlak vaardigheden niet uit. Natuurlijk komen vaardigheden aan bod in de gewone lessen maar met name projectonderwijs is hier geschikt voor. Daarom kiezen we in de onderbouw bewust voor een aantal vakoverstijgende projectweken. Voorbeelden zijn de Wetenschapsweek, Globaland en het project Zo wil ik wonen. Zinvolle en leuke weken.

Atheneum of Gymnasium? Beide mogelijk op het Pax

In de brugklas krijgen vwo-leerlingen nog een keuze voorgelegd: wordt het atheneum of gymnasium? Het Pax biedt beide opleidingen aan. In de brugklas zorgen we voor een goede voorlichting voor leerlingen en ouders over beide opleidingen. Om kennis te maken met de klassieke oudheid en de bijbehorende talen Latijn en Grieks krijgen de brugklassers het vak Classics aangeboden. Typisch voor ons gymnasium is dat we elk jaar onze gymnasiumdag organiseren waarop alle gymnasiasten, van klas 1 tot en met 6,gezamenlijk aan de slag gaan met interessante thema’s. Ook hier zijn ouders en familie welkom op de afsluitende presentaties.

Moderne vreemde talen Aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven

Het is algemeen bekend dat het Nederlandse bedrijfsleven veel geld laat liggen door de gebrekkige kennis van de Duitse taal. Op het Pax hebben wij bewust Duits een prominente plaats gegeven op de lessentabel. Bovendien bevinden we ons in de directe nabijheid van het Duitse taalgebied. Ook dat is een belangrijk gegeven voor ons, waar we rekening mee houden in ons talenaanbod. Alle leerlingen op havo en vwo krijgen Duits vanaf de brugklas. Dat is vrij uitzonderlijk, al zeggen we het zelf. Vwo’ers krijgen daar in de tweede klas Spaans en Frans bij en zij maken in de derde klas een keuze

tussen deze beide Romaanse talen. Havisten krijgen in klas twee en drie Spaans als tweede vreemde taal. Verder is het ook zo dat onze Vwo’ers vanaf klas 3 het internationaal gewaardeerde Cambridge English kunnen kiezen in plaats van het gewone Engels.

BSM Voor slimme doeners die houden van sport en organiseren

Speciaal voor onze havisten hebben wij in de bovenbouw het vak Bewegen, Sport en Maatschappij ingevoerd. Een mooi vak waarbij sport natuurlijk een prominente plaats inneemt. En dan gaat het verder dan bijvoorbeeld voetbal of hockey. Wat te denken van lacrosse, schermen en fierljeppen? Maar naast zelf sporten gaat het er ook om, om anderen plezier in bewegen te geven. Zo organiseren onze BSM-leerlingen onder de vlag van de regionaal bekende organisatie DijkenSport. nl jaarlijks de Pax ColorRun en ook geven zij training bij diverse sportclubs in Maas en Waal.

Econasium Plusprogramma voor ‘economische’ vwo’ers ism Tilburg University

Het Pax Christi College is een Econasium-school. Samen met Tilburg University bieden wij getalenteerde vwo’ers in de bovenbouw de mogelijkheid een plusprogramma op economisch vlak te volgen. Leerlingen krijgen onder meer een serie colleges in Tilburg, ze bezoeken congressen, bedrijven en economische instellingen. Binnen het programma is veel aandacht voor academische vaardigheden als onderzoek doen, statistiek en data-analyse. Ook Rabobank Maas en Waal heeft zich aan het Econasium verbonden en dankzij de ondersteuning van de bank kunnen wij onze Econasiumleerlingen een excursie naar Wall Street in New York bieden.

Bèta-excellentschool Bèta hoog in het vaandel Sinds jaar en dag stimuleert de overheid bèta-programma’s. Vanaf dag één hebben wij aansluiting gezocht bij deze programma’s. Het Pax is een ervaren en gecertificeerde bèta-excellentschool met goede contacten in het vervolgonderwijs. We beschikken over goed geoutilleerde lokalen en een minilaboratorium. Binnen bèta speelt het boven-bouwvak NLT (Natuur, Leven en Technologie) een speciale rol. Theorie en praktijk worden op een aantrekkelijke manier gecombineerd. Havisten krijgen NLT op het Pax, vwo-leerlingen volgen NLT aan de Radboud Universiteit. In de onderbouw kennen we het vak Science, de juniorvariant van NLT.

Anti-verveling Geef aan wat je wilt en we denken met je mee

Je vervelen op school is frustrerend en zonde van je tijd. Als een leerling meer wil dan het gewone lesprogramma, willen wij hierin graag meedenken. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld extra vakken volgen. Dat kan bij ons op school maar ook via het PUC (Pre University College van de Radboud Universiteit) alhoewel je je voor die laatste mogelijkheid wel dient te kwalificeren. Een ander voorbeeld is het halen van stercertificaten. Leerlingen krijgen een stercertificaat uitgereikt bij hun diploma als zij naast het gewone lesprogramma met succes extra activiteiten hebben ondernomen. Denk aan het lid zijn van de leerlingenraad of het geven van bijlessen aan medeleerlingen.

Leerlingen kunnen zelf voorstellen op welke activiteiten zij willen inzetten.

Muziek- en toneelavonden Een avondje uit op je eigen school

Elk jaar organiseren wij verschillende muziekavonden. Het is prachtig om te zien over welke muzikale talenten leerlingen (en docenten) beschikken en de avonden staan dan ook garant voor vele kippenvelmomenten. Wie wil, kan meedoen. We bieden iedereen graag de kans podiumervaring op te doen. Jaarlijks bereidt ook onze toneelgroep een voorstelling voor. Tijdens de repetities, die enkele maanden in beslag nemen, groeit deze jaarlijks wisselende groep sterk naar elkaar toe, en de spelers weten elkaar te versterken. Leerlingen genieten daarvan en het zelfvertrouwen neemt zichtbaar toe.

Buitenlandreizen Volgens de leerlingen het hoogtepunt uit je Pax-carrière

In havo 4 en vwo 5 staat elk jaar een buitenland-reis op het programma. Onze docenten organiseren vier reizen waarbij er voor elk wat wils is. Leerlingen zien uit naar deze reizen. Samen met je klasgenoten een leerzame en vooral leuke tijd doorbrengen in een mooie omgeving. De foto’s en filmpjes die na afloop door de school gaan, doen de volgende groepen alweer watertanden. Voor de goede orde: ons uitgangspunt is betaalbare reizen aan te bieden zodat het voor iedereen leuk blijft. Onze gymnasiasten hebben een eigen reisprogramma: zij gaan naar Rome.

LOB Wat ga je doen na het Pax?

Wat ga je doen na het Pax? Een belangrijke vraag. Als middelbare school zijn we eigenlijk maar een tussenstation. Het maken van een juiste keuze voor een vervolgstudie is enorm belangrijk. Vooral in deze tijd van het leenstelsel. Via ons LOB-traject (Loopbaan oriëntatie) helpen wij leerlingen een bewuste keuze te maken voor een vervolgstudie. De mentor en de decaan spelen een belangrijke rol in dit traject. Een prettig feit is dat Pax-leerlingen het goed doen in het vervolgonderwijs. Vwo-leerlingen scoren zelfs bovengemiddeld veel studiepunten in hun eerste jaar in het vervolgonderwijs.

Profielwerkstuk De kers op de taart

In het laatste schooljaar maken leerlingen hun profielwerkstuk. Wij gaan met ons profielwerk-stuktraject verder dan de eisen die de wet aan het PWS stelt. Dit omdat hogescholen en universiteiten aangeven veel waarde te hechten aan het profielwerkstuk. De manier waarop leerlingen werken tijdens het maken van het PWS sluit erg aan bij de manier van werken in het vervolgonderwijs. Op het Pax kiezen leerlingen een onderwerp dat moet aansluiten bij twee vakken in plaats van één en hebben zij ook twee begeleiders die ze kunnen raadplegen. Verder organiseren we voor onze leerlingen een heus PWS-congres met workshops en werktijd. Dat deze aanpak werkt blijkt uit het feit dat onze leerlingen al meerdere landelijke prijzen hebben gewonnen met hun profielwerkstukken. Jaarlijks reiken we ook onze eigen Pax PWS prijzen uit aan de leerlingen die volgens een externe jury de beste werkstukken hebben gemaakt.