Verzuim

Steeds meer onderzoeken laten zien dat signalen van schoolverzuim zich in een vreogtijdig stadium aandienen. Een adequaat verzuimbeleid in het voortgezet onderwijs is een belangrijk preventief middel om verzuim en eventueel voortijdig schoolverlaten te signaleren. Net als scholen en leerplichtambtenaren hebben ouders/verzorgers en leerlingen verantwoordelijkheden en taken die uitgevoerd dienen te worden.

Op het Pax Christi College wordt het (on)geoorloofd schoolverzuim van leerlingen geregistreerd. Ouders kunnen via het ouderportaal op de hoogte blijven van de dagen/uren waarop hun zoon/dochter afwezig is geweest. Leerlingen die drie keer te laat zijn gekomen krijgen een straf van de conciërge of leerlingcoördinator. Leerlingen die 6 keer te laat zijn gekomen worden officieel gemeld bij de leerplichtambtenaar.

In Nijmegen en omliggende gemeenten is één verzuimprotocol afgesproken. Ook het Pax Christi College heeft zich geconformeerd aan dit Verzuimprotocol.

Regionaal Verzuimprotocol Regio Nijmegen

In het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs zijn de afspraken en de verwachtingen over de samenwerking vastgelegd tussen de leerplichtambtenaren van de betrokken gemeenten en de in het convenant genoemde besturen Voortgezet Onderwijs.

 

Licht schoolverzuim

Bij licht schoolverzuim is doorverwijzing naar Bureau Halt mogelijk. We spreken van licht schoolverzuim bij 12 keer te laat komen of 12 lesuren schoolverzuim.

Preventiespreekuur

Vanaf schooljaar 2013-2014 worden leerlingen die 6 keer te laat zijn gekomen op school opgeroepen door de leerplichtambtenaar op het preventiespreekuur. Op dit spreekuur werken de leerplichtambtenaren van de Gemeente Druten, West Maas en Waal en Beuningen samen. Het preventiespreekuur vindt om de veertien dagen, op donderdag plaats.