What's in a name?

Wellicht u heeft de laatste tijd berichten in de krant gelezen over vmbo-scholen die hun vmbo-theorie omgedoopt hebben in mavo en heeft u zich afgevraagd of wij dat ook gaan doen.

Nee, wij houden de naam vmbo-theorie. Wij doen hetzelfde als de scholen waar de vmbo-theorie omgezet is in mavo. Alle theorie-leerlingen, ook die van mavo-scholen, krijgen een vmbo-theorie diploma. Dat lukte vorig jaar op het Pax Christi College heel goed. Met een slagingspercentage van ruim 96% sloten veel leerlingen hun opleiding vmbo-theorie succesvol af

U snap het al. Het gaat niet om de naam, maar om de inhoud. Wat is de opdracht van de school t.a.v. de schoolcarrière van uw kind? En in dit geval de theorie-leerling?

Theorie heeft een tweeledige opdracht: we bereiden onze leerlingen voor op doorstroom naar het MBO niveau 4 (middelbaar beroepsonderwijs) en op een doorstroom naar het havo.

De weg naar het havo is altijd open. Leerlingen kunnen tussentijds of aan het eind na het behalen van hun theoriediploma opstromen naar havo.

Door middel van de t-pluslessen in leerjaar 1 en komend jaar ook in leerjaar 2-theorie  hebben we een onderwijsaanbod voor de leerling die meer kan en meer wil.

In leerjaar 1 theorie krijgen alle leerlingen het t-plusprogramma aangeboden. De vakken Ne, gs, wi, ec en ak worden hier geïntegreerd aangeboden rondom het thema Land van Maas en Waal. In leerjaar 2 kan de leerling kiezen voor het t-plus programma. Deze verdiepende en uitdagende lessen zijn gericht op kennis, vakvaardigheden en algemene vaardigheden op een hoger niveau. Ook de leerling die niet perse naar het havo wil kan hiervoor kiezen. 

De theorie-leerlingen maken allemaal kennis met de beroepssectoren via de praktische Caroussellessen. Alle theorie-leerlingen krijgen LOB-lessen. Dat zijn lessen die leerlingen helpen met het oriënteren op hun loopbaan en op hun talenten en interesse.

Daarnaast wordt er in de bovenbouw gewerkt aan de vaardigheden die de leerlingen nodig hebben op het mbo én op het havo. Het profielwerkstuk in leerjaar 4 is de meesterproef van onderzoeksvaardigheden, samenwerken en presenteren.

Het project JAZ (Jullie aan zet) in leerjaar 3 vmbo theorie is in samenwerking met docenten van het mbo gemaakt met als doel vaardigheden om leren op mbo niveau 4 al eerder aan te bieden.

Hopelijk heeft bovenstaande informatie duidelijk gemaakt dat onze naam veranderen niet noodzakelijk is.