Nieuws vanuit decanaat vmbo

 

MBO Beroepenavond 31 januari 2017

Als onderdeel van loopbaanoriëntatie organiseren we ook dit jaar weer een Beroepenavond. Deze avond is bedoeld voor klas 3 vmbo (basis-, kader- en theorie) en klas 2 vmbo theoretische leerweg. Op deze avond geven mensen uit het beroepenveld voorlichtingen evenals voorlichters van de vervolgopleidingen. Daarnaast is de aula te bezoeken voor informatie van de mbo scholen uit de regio; ROC Nijmegen, Koning Willem 1 College Den Bosch, Rijn IJssel Arnhem, ROC Rivor Tiel. Ook aanwezig zijn:  Schilderscool, Inframensen Oss, Werk en Vakmanschap, Opleidingsbedrijf Metaal (OBM), Bouwmensen, Vakopleiding Techniek en Installatiewerk, Modderkolk Wijchen.

 

Een avond waarin we leerlingen helpen om antwoorden te vinden op vragen als:

  • Wat lijkt me leuk?
  • Wat past goed bij mij?
  • Waar ben ik goed in?
  • Welke opleidingen en beroepsrichtingen zijn er allemaal?
  • Is er zo straks werk in te vinden?

Voor de leerlingen uit klas 3 vmbo (basis-, kader- en theorie) is dit een verplichte avond. Voor de leerlingen uit klas 2 vmbo theoretische leerweg ook. Ook u als ouder/verzorger bent van harte welkom op deze avond. Houd deze datum dus vast vrij.

 

Open dagen uitgelicht

Voor alle open dagen verwijs ik u naar de open dagen kalender die u op onze website kunt vinden (onder kopje; decaan). De volgende informatiemomenten breng ik u graag langs deze weg even onder de aandacht:

  • ROC Nijmegen; Donderdag 16 februari Open dag tussen 16.00 – 20.00 uur
  • ROC Rivor, Tiel; Donderdag 8 februari Open avond tussen 18.00 – 21.00 uur
  • Koning Willem 1 College Den Bosch; Dinsdag 31 januari Informatieavond tussen 17.00 – 20.30 uur

 

Meeloopdagen voor leerlingen klas 4 vmbo

Zoals bekend zijn de meeloopdagen bij een opleiding van het ROC Nijmegen of Helicon Nijmegen inmiddels gestart. Veel leerlingen hebben zich al aangemeld. Aanmelden kan op de website van de school of op www.kiezenopmaat.nl. Per 31 januari a.s. geeft ook het Koning Willem 1 College Den Bosch gelegenheid om mee te lopen bij een opleiding. Aanmelding kan via de website van deze school (www.kw1c.nl).

 

Aanmelden voor 1 april 2016

Graag wijs ik u langs deze weg op de uiterste inschrijfdatum bij het mbo van 1 april a.s.. Dus graag aanmelden voor een vervolgopleiding vóór 1 april 2017. Als u vragen heeft over deze keuze dan help u ik graag.

Gea van Dijk, decaan vmbo
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag
G.vandijk@paxchristicollege.nl