Van de rector

IKC & praktijklokalen Beneden-Leeuwen

 

Op 17 oktober hebben vier architectenbureaus zich gepresenteerd aan de stuurgroep IKC en de beide directeuren van de beide betrokken basisscholen. Via een strak protocol werden alle presentaties gescoord door de leden van de stuurgroep. Daarbij kwam er een duidelijk als beste uit de bus. In de herfstvakantie zijn we opnieuw bij elkaar gekomen, nadat de stichtingskosten en exploitatie nog een keer waren doorgerekend. Daarbij bleek het bureau zijn positie te handhaven. Op dinsdag 1 november heeft het college van burgemeester en wethouders het advies van de stuurgroep overgenomen. Bonnemayer Architecten uit Uden heeft de opdracht verworven.

Deze architect verbindt het nieuwe IKC volledig met het juniorcollege. De tussenliggende waterpartij blijft gehandhaafd, waardoor een plein ontstaat met water. Heel mooi. Het gebouw staat met de korte kant naar het Zuiden, waardoor het qua klimaat gunstiger zal uitpakken. Daarnaast komt er een mooie, hoge entree met veel glas, dat het gebouw allure geeft. Aan de straatzijde komt een tweede verbinding met het juniorcollege. IKC, praktijklokalen en het juniorcollege worden echt één geheel.

In de maanden november en december wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp dat begin 2017 ter instemming wordt voorgelegd aan de raad. Als er een definitief akkoord is, komt er een bestemmingsplanprocedure waarna er vlak na de zomer gestart kan worden met de bouw die waarschijnlijk juli 2018 zal zijn afgerond.