Leerplicht


Direct na de zomervakantie ontvingen wij een brief van de afdeling leerplicht van de gemeente West Maas en Waal. Omdat het aantal aanmeldingen havo/vwo voor het preventiespreekuur laag was en het aantal meldingen ruim beneden het landelijk gemiddelde lag, vroeg men zich af of het verzuimprotocol wel strikt werd uitgevoerd. De afgelopen jaren hebben we meegedacht en meegewerkt aan het verzuimprotocol voor de regio Nijmegen/Rivierenland. Daarom is dit serieus opgepakt. De bewuste ambtenaar is met haar collega uit Beuningen uitgenodigd voor overleg. Daar heeft afdelingsleider Thijs Blijdenstein alles met hen doorgenomen. Op papier leek alles in orde, maar hoe gaat het in de praktijk. Daarop heeft hij beiden uitgenodigd het gewoon eens een dagje te komen bekijken.
 

Woensdag 19 oktober was het zover. De beide dames meldden zich bij leerlingencoördinator Lex Haijemaije en hebben haar de hele morgen gevolgd en meegekeken en –geluisterd. Ik kwam de dames rond lunchtijd tegen bij de parkeerplaats. ‘En?’vroeg ik benieuwd. De beide ambtenaren waren dik tevreden. Het was een drukke dag, dus er was heel wat te beleven. Dat bleek uitstekend voor elkaar.
 

Ik ben blij met de uitkomst en ook met de aanpak van de schoolleiding. We zijn beslist niet op onze teentjes getrapt als iemand kritische vragen stelt over hoe het er bij ons toegaat. Je hoort of ziet weleens wat. We vinden het fijn als die vragen dan die direct aan ons gesteld worden, dan kunnen we er iets mee doen. Ook ouders bieden we graag de mogelijkheid om in gesprek te gaan om eens even een morgentje mee te lopen.
 

Welkom!  De komende week hebben de leerlingen officieel verlof. Een fijne herfstvakantie!