Herinrichting en samenwerking

Het gaat nu hard met de herinrichting. Eerst even de situatie in Beneden-Leeuwen. Samen met bestuurder Lia van Meegen (SPOM), wethouder Bert van Swam en enkele ambtenaren van de gemeente West Maas en Waal is voor de zomer een stuurgroep gevormd. Die komt nu om de week bij elkaar. Er is tussentijds veelvuldig contact. De samenwerking is hecht en loopt goed in de pas.

De beide basisscholen De Leeuwenkuil en De Wijzer gaan deel uitmaken van een Integraal Kind Centrum (IKC) achter onze locatie. Daarbij worden er twee praktijklokalen gebouwd voor gezamenlijk gebruik. Half september zijn vier architecten uitgenodigd om een schets te maken voor het nieuwe IKC met de beide nieuwe praktijklokalen techniek en zorg & welzijn, verbonden met het juniorcollege. Er is één architect uit Maas en Waal, twee uit de directe omgeving en een van wat verder weg. Hen is het programma van eisen gepresenteerd met daarbij de procedure.

Ter voorbereiding hebben alle partners een lange avond op mijn kamer doorgebracht om het programma van eisen nog een keer helemaal door te nemen. Daarbij is het vooral onderwijskundig verder ingekleurd en zijn er nadere afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik van ruimtes. Dat leverde mooie, onderwijsinhoudelijke gesprekken op en nieuw ideeën.

We proberen winst te behalen door samenwerking. Het IKC wordt gebouwd op de krimp: iets te krap dus. Bij de start van het schooljaar 2018-2019 zal het juniorcollege vier lokalen afstoten aan de Westzijde. Het technieklokaal vervalt in verband met het nieuwe, veel grotere en goed geoutilleerde lokaal. Waarschijnlijk komt het lokaal beeldende vorming op die plek. Er wordt nog gekeken naar een andere plek voor de muzieklessen en remedial teaching. Het leek logisch om daar dan tijdelijk een aantal groepen 7 en 8 te plaatsen. Al pratende kwamen we tot een beter idee.

We hebben er samen voor gekozen daar niet de oudste groepen maar juist peuters of kleuters te plaatsen. Dat geeft een andere dynamiek in het gebouw en in de samenwerking. In het vernieuwde vmbo zijn er nu immers ook praktijklessen zorg & welzijn in leerjaar 1 en 2. Zou het niet mooi zijn die leerlingen ‘stage’ te laten lopen in het eigen gebouw, door in tweetallen afwisselend te helpen bij de peuters en kleuters? Natuurlijk moet dat plan verder worden uitgewerkt. Het moet voldoen aan alle wettelijke eisen, het moet voor alle partners meerwaarde hebben: elkaar niet in de weg lopen maar samenwerken.

De beide basisscholen zullen ook gebruik gaan maken van onze aula voor bijvoorbeeld dans- of dramalessen, vieringen en voorlichtingsavonden. Dat gebeurt zoveel mogelijk op momenten dat er al veel van onze leerlingen al naar huis zijn. Het zal even zoeken zijn, maar we denken dat er veel mogelijkheden zijn om een nieuw complex te ontwikkelen in Beneden-Leeuwen waarin er door samenwerking innovatieve ontwikkelingen voor de hand liggen. Het gehele complex wordt gecompartimenteerd zodat doorgangen tijdelijk kunnen worden afgesloten als dat wenselijk is.

In de week voor de herfstvakantie presenteren de vier architecten hun schetsen. Er is een strak protocol om tot een juiste keuze te komen. Na de herfstvakantie worden de schetsen daarna uitgewerkt tot een concept-plan dat na overleg en input van de verschillende partners zal leiden tot een definitief plan. Dat zal voor of na de Kerst worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vandaag ontvingen wij opnieuw een grotere groep collega’s van De Kom in Druten op de toekomstige vmbo-locatie aan de Mr. Van Coothstraat. Na de herinrichting komt er ruimte vrij in onze huidige hoofdvestiging. Er hebben zich al verschillende partijen uit het onderwijs gemeld die huisvesting en samenwerking zoeken. De Kom was er snel bij. Waarschijnlijk worden er na de verbouwing en herinrichting per 1 augustus 2017 twee groepen bij ons op school geplaatst. We gaan samen optrekken. De verbinding kan heel verrijkend zijn. Dat gebeurt al jaren zeer succesvol in basisschool De Laak in Wamel met onderbouwgroepen van De Kom. Het is de bedoeling dat bij ons twee oudere groepen worden geplaatst die gebruik kunnen maken van onze praktijklokalen en daardoor op een hoger niveau kunnen functioneren.

Zo ontwikkelingen we ons samen met anderen en slaan we de vleugels uit. Omdat een steeds groter percentage van de leerlingen uit Maas en Waal voor het Pax Christi College kiest, kunnen wij ons blijven aanpassen aan veranderende tijden en nieuwe uitdagingen aangaan.

In de loop van dit schooljaar zullen wij u als ouders opnieuw uitnodigen om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen en de gang van zaken rond de op hande zijnde verbouwingen en herinrichting vanaf april volgend jaar. Mocht u voor die tijd al vragen hebben, schroom dan niet om even binnen te lopen of contact te zoeken. Graag tot ziens!