Pax vmbo naar de
Mr. Van Coothstraat

 

Eind 2016 is de afdeling vmbo gestart met de voorbereiding op het samengaan van onder- en bovenbouw in het gebouw aan de Mr. Van Coothstraat.

Nu is het dan zover. De eerste leerlingen van de Klepperheide zijn afgelopen dinsdag hartelijk ontvangen op de Mr. Van Coothstraat. Met de komst van deze leerlingen heeft het vmbo-team nog eens goed nagedacht over de sfeer in het gebouw en daaraan gekoppeld de wijze van omgaan met leerlingen. Welke manier van omgaan is het meest effectief?  De school heeft gekozen voor PBS (positive behavior support), als onderlegger voor al het pedagogisch handelen. Hiermee bedoelen we dat er op een positieve manier omgegaan wordt met leerlingen. Dit betekent niet dat alles goed gevonden wordt. Het betekent vooral dat alle personeelsleden en alle leerlingen in gezamenlijkheid vorm geven aan de sfeer en dus ook aan de afspraken die gelden om een goede sfeer te behouden.

Tijdens de PBS-bijeenkomsten heeft het vmbo-team gezamenlijk de uitgangspunten (waarden) voor het pedagogisch handelen vastgesteld. Er is gekozen voor de volgende waarden: verantwoordelijkheid, respect en persoonlijke ontwikkeling. Deze waarden vormen de paraplu waaronder alle afspraken vallen.

Hoe gaan we deze idee├źn in de praktijk vormgeven? Na de meivakantie zetten we allereerst in op het respectvol omgaan met de ruimtes binnen de school. De leerlingen krijgen een filmpje te zien waarin gewenst gedrag en ongewenst gedrag naast elkaar worden getoond. Samen gaan we er vervolgens de komende twee weken voor zorgen dat er minder rommel in de school is. Iedere dag wordt het afval dat niet in een prullenbak terecht is gekomen, verzameld in een buis. Omdat we op deze manier het probleem zichtbaar maken, hopen we hiermee te bereiken dat er steeds minder afval in de buis komt en dus dat de school schoner blijft. 

Nog voor de grote vakantie zullen we het "taalgebruik" centraal stellen. Ook "taalgebruik" valt onder de waarde respectvol omgaan met elkaar. Via het ouderbulletin zullen we u verder op de hoogte houden van onze PBS activiteiten.

N.B. In schooljaar 2017-2018 zal de locatie in Beneden-Leeuwen ook betrokken worden bij de PBS activiteiten.

Namen de projectgroep,

Riet van Ooijen