Leerlingen JCD naar de hoofdvestiging per 19 juni 2017

 

In samenspraak met de aannemer is besloten om de week voor de proefwerkweek geen lessen meer te geven in het gebouw aan de Klepperheide. Dit betekent dat de leerlingen en personeel van het JCD vanaf de week van 19 juni 2017 niet meer in het gebouw werkzaam kunnen zijn. De lessen zullen gevolgd worden op de hoofdvestiging.
Dit besluit hebben we genomen om er zeker van te zijn dat onze vernieuwde locatie Pax havo|vwo op tijd gereed is.

Voor de week van 19 juni zullen we met een aangepast rooster gaan werken. Zo zal de uitgestelde sportdag van klas 1 en 2 JCD in die week georganiseerd worden. Verder zullen de Cito-toetsen van klas 1 en 2 JCD en de buitenpractica die de secties biologie en aardrijkskunde jaarlijks geven ook in die week gepland worden.


Vrijdag 23 juni zal geheel in het teken staan van de voorbereiding op de proefwerkweek. Die dag kunnen de leerlingen terecht bij hun docenten voor het stellen van vragen en het krijgen van gerichte toelichting op de lesstof. We werken dan met een aangepast lesrooster.

De week van 19 juni zal dus op een bijzondere manier verlopen en we werken dan met een aangepast lesrooster. Het is daarom verstandig iedere dag op het rooster te kijken wat de wijzigingen zijn.