Van de rector


 
Het nieuwe Pax
Deze zomer is de hal verbouwd aan de Mr. van Coothstraat, de eerst stap op weg naar het nieuwe Pax. De komende weken gaan fase twee in: de realisatie van het vmbo-hart op de 1e verdieping. Daarvoor worden enkele lokalen ontmanteld en wordt een aantal lessen tijdelijk in andere lokalen gegeven. Rond de meivakantie begint de veel grotere verbouwing aan de Klepperheide. De afgelopen weken hebben we onze toekomstige brugklassers en hun ouders iets verteld hoe Pax er vanaf 1 augustus 2017 uit gaan zien. Hierbij een overzicht van de drie locaties


 
Pax havo/vwo

                
Als de interne verbouwing rond is, spreken we voortaan over Pax havo/vwo aan de Klepperheide in Druten. Het wordt een locatie met alle leerlingen van havo leerjaar 1 t/m 5 en atheneum en gymnasium leerjaar 1 t/m 6. Totaal zijn dat bij de start van het komende schooljaar 2017-2018 zo’n 850 leerlingen. Ze zijn verdeeld over drie teams en drie afdelingsleiders. De eerste jaren zijn er nog wat lessen aan de Mr. van Coothstraat, maar naarmate de krimp doorzet en het leerlingenaantal terugloopt geven we alle lessen aan de Klepperheide. Het wordt een mooie, fijne locatie met een eigen schoolcultuur en –organisatie. Als de leerlingen hun opleiding hebben afgerond, gaan ze door dezelfde deur naar buiten als dat zij er binnenkwamen. Dat is goed voor het onderwijs en goed voor de leerlingen.


 
Pax vmbo


Vanaf 1 augustus 2017 zitten alle leerlingen van vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-theorie leerjaar 1 t/m 4 samen in één gebouw. We zijn de afgelopen zomer al begonnen om het gebouw mooier en aantrekkelijker te maken. De komende maanden zetten we de vervolgstappen. Uiteindelijk zitten er zo’n 875 leerlingen bij elkaar, heel wat minder dan de huidige 1200. Het zijn vier teams en vier afdelingsleiders. We gaan de vrijkomende ruimtes verhuren aan andere partners in het onderwijs als kantoor- of lesruimte. Er komt een nieuw technieklokaal voor de onderbouw, nieuwe huiskamerklassen en het eerder genoemde vmbo-hart waar alle ondersteuners bij elkaar zitten. Een fijne locatie voor een fijne groep leerlingen.


 
Pax junior


Ingaande het komende schooljaar 2017-2018 is er nog één juniorcollege en die gaan we ook zo noemen. Het is een wat kleinere locatie waar het volgend schooljaar zo’n 275 leerlingen les krijgen, verdeeld over 2 teams met 2 afdelingsleiders. In 2018 wordt het nieuwe IKC eraan vast gemaakt. Er komen nieuwe praktijklokalen zorg & welzijn en techniek, het muzieklokaal krijgt een andere plek en in de westvleugel wordt de kinderopvang en de peuterspeelzaal gehuisvest vanuit het IKC. We hopen dat leerlingen die in de carrousel leren hoe je met kleine kinderen omgaat, dat dan ook in de eigen locatie in de praktijk brengen.
We kunnen gemakkelijk bij elkaar in en uit lopen, maar de ruimtes zijn voor het overige goed van elkaar gescheiden. Het schoolplein van onze leerlingen en die van de basisschool ligt ver uit elkaar, evenals de diverse ingangen. Datzelfde geldt voor de kinderopvang en peuterspeelzaal: een eigen ingang en binnenplein aan de Noordzijde van het gebouw. Samenwerking doen we vooral daar waar het winst oplevert voor onze leerlingen.
 
Doel van alle veranderingen is dat het onderwijs er beter van wordt. De doorstroming per leerstroom wordt nog beter en er komt een betere balans tussen onder- en bovenbouw. Vanuit de aansluiting met de bovenbouw zullen we er in leerjaar 1 en 2 hier en daar een schepje bovenop doen. Dat doen we natuurlijk in Druten en Beneden-Leeuwen op dezelfde manier. Er mogen geen grote verschillen zijn tussen de instroom vanuit Beneden-Leeuwen en de doorstroom in Druten. Daar zullen we voor waken. Wat betreft de inzet van de gebouwen grijpen we de veranderingen aan om de situatie zoveel mogelijk naar eigen hand te zetten, samen met onze partners in Maas en Waal. Door meer samenwerking kunnen we de gebouwen alle drie blijven gebruiken, zonder dat er leegstand of verwaarlozing dreigt vanwege teruglopende inkomsten.
 
De komende tijd houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Als u vragen hebt, komt u dan gerust even langs. Een vraag stellen per mail kan natuurlijk ook: info@paxchristicollegen.nl
 
Graag tot ziens!