TechLokaal

 

Woensdagavond 20 december moest ik mijzelf opdelen tussen Pax Unplugged en de raadvergadering van de gemeente Druten. Beide was mij een groot genoegen. De muziekavond was rijk aan talent, rijkelijk bezocht door het publiek en uitstekend verzorgd door enkele docenten en leerlingen.

De subsidie voor het TechLokaal was onderdeel van de najaarsnota die als punt 12 op de agenda van de gemeenteraad stond. Verschillende fracties wijdden er slechts enkele zinnen aan, maar dat was telkens wel uiterst positief. De raad had eerder dit jaar een werkbezoek gebracht aan het huidige TechLokaal in De Strang in Beneden-Leeuwen dat al die jaren financieel ondersteund is door de gemeente West Maas en Waal en het basisonderwijs (SPOM). Iedereen die daar komt wordt direct enthousiast.

Om kwart over 11 wat het dan zover in de raadszaal van het gemeentehuis. De nota werd unaniem goedgekeurd en daarmee de subsidie van € 100.000, uitgesmeerd over de jaren 2018-2020. Wat merken de leerlingen daarvan? Er is een voorzichtige start gemaakt met de inrichting van het lokaal op Pax vmbo. Wat betreft consumptieve technieken voldoet dat goed.  In 2018 gaan we het lokaal verder inrichten, met name wat betreft de innovatieve techniek. Het kan zijn dat we de lokalen dan splitsen, aangezien de traditionele techniek met stof en zaagsel niet goed combineert met de innovatieve techniek met laptops en 3D-printers. Dat gaan we bekijken.

De komende jaren gaat techniek stap voor stap de school ingroeien. Er zijn al diverse keuzemodules. Dat hopen we uit te gaan breiden. In de loop van 2018 gaat een groep docenten samen met de coördinatoren van het TechLokaal aan de slag om een doorgaande leerlijn te ontwerpen voor 12-18 jaar voor zowel de sector vmbo als de sector havo/vwo. Daar nemen we even de tijd voor. In tegenstelling tot de lessen basisschoolleerlingen zullen onze vakdocenten daarin een centrale rol vervullen, maar dat zal meer in meer in samenwerking gaan met de mensen van het TechLokaal. Als we de boel een beetje netjes ingericht hebben, gaan we het TechLokaal feestelijk in gebruik nemen. Dat gebeurt in de loop van het voorjaar.

Lex van Drongelen
rector