Brieven betreffende Juniorcolleges

Hieronder treft u linken aan naar de verzonden brieven:

Schooljaar 2016-2017

JUNI 2017

13-7-2017 - vmbo b/k/t 2 - klassenindeling en veranderingen

29-6-2017 - b/k/t/ Druten 1 en 2: rectificatie inzage proefwerken

26-6-2017 - WK1A en B1A - Afsluiting BMO Carrousel

20-6-2017 - alle ouders JCWMW - programma laatste schoolweken

14-6-2017 - vmbo b/k 2 - profielkeuze voor leerjaar 2

7-6-2017 - vmbo leerjaar 1 (Druten) Cito toetsen

 

MEI 2017

29-05-2017 - klas WV2A - Uitwisseling Goch

24-05-2017 - klas 2 havo/vwo JCD - leerlingen - activiteitenmiddag t.b.v. Ronald McDonald Kinderfonds

24-05-2017 - klas 2 havo/vwo JCD - ouders - activiteitenmiddag t.b.v. Ronald McDonald Kinderfonds

24-05-2017 - klas 1 JCD - citotoets 1

24-04-2017 - klas 2 JCD - citotoets 2

23-05-2017 - klas 2 JCWMW - citotoets 2

23-05-2017 - klas 1 JCWMW - citotoets 1

12-05-2017 - vmbo JCWMW - Rust in de klas

12-05-2017 - klas WV1A, keuzeformulier Frans/Spaans

8-5-2017 - klas WV2A - voorlichting seksuele diversiteit

 

APRIL 2017

20-04-2017 - klas WH2A - keuzeformulier Frans/Spaans

19-04-2017 - klas WH1A en WV1A - keuze Talent XLt

19-04-2017 - klas WV1A, keuzeformulier Frans/Spaans JCWMW

14-04-2017 - vmbo-basis -2, bezoek 21 april 2017 aan Junior Pop-Up Museum Jij en de oorlog

14-04-2017 - vmbo 1 en 2 JCD/3 en 4 hoofdvestiging: afspraken over roken op de hoofdvestiging

13-04-2017 - vmbo-t leerjaar 1 JCD - informatie excursie 20 april 2017

13-04-2017 - vmbo b/k leerjaar 2 JCD - informatie excursie 18 april 2017

12-4-2017 - vmbo T2A en T2B - JCD - excursie 18 april 2017

10-4-2017 - vmbo b/k leerjaar 1 JCD, excursie 20 april 2017

10-4-2017 - vmbo b/k/t leerjaar 1 t/m 4 - activiteitenweek 3

10-4-2017 - vmbo-leerlingen JCW - activiteitenweek (week 15/16)

10-4-2017 - WB2A, WK2A, WT2A en WT2B - Excursie 18 april 2017 - Amsterdam

5-4-2017 - H2B, H2C en V2A - nadere info Toverbaltheaterdag 19 april 2017

3-4-2017 - vmbo b/k 1 en 2 JCD - verhuizing naar Mr. Van Coothstraat

3-4-2017 - WB1A en K1A - Afsluiting BMO Carrousel

 

MAART 2017

31-03-2017 - klas 2 vmbo-t - aanvulling keuzepakket leerjaar 3 vmbo-t

27-03-2017 - klas 1 havo/vwo JCD en JCWMW - rooster 3 t/m 7 april 2017

27-03-2017 - klas 2 havo/vwo JCD en JCWMW - projectweek

24-03-2017 - ouders JCWMW - visitatie 14 april 2017

24-03-2017 - WB2A, WK2A, WT2A enWT2B, uitnodiging Toverbaltheaterdag

24-03-2017 - H2B, H2C en V2A - uitnodiging Toverbaltheaterdag

21-03-2017 - basis/kader klas 2: uitnodiging informatieavond profielkeuze

20-03-2017 - alle ouders vmbo - lessen dinsdag 21 maart 2017

16-03-2017 - T2 - brief en bijlage vakkenpakketkeuze

9-3-2017 - vmbo/havo/vwo klas 1 JCWMW - toneelvoorstelling

7-3-2017 - vmbo B/K/T klas 1, toneelvoorstelling

6-3-2017 - havo/vwo klas 1, toneelvoorstelling

 

FEBRUARI

16-02-2017 - vwo-2 - uitnodiging informatieavond Cambridge English

13-02-2017 - WB2A en WK2A - Bezoek aan praktijklokalen

13-02-2017 - vmbo leerjaar 1 en 2 JCD en leerjaar 2 JCW - uitnodiging Open Dag

10-02-2017 - vmbo b/k 2 JCD i.v.m. verhuizing naar hoofdvestiging

 

JANUARI

27-01-2017 - vmbo t2 - Techniekbus

27-01-2017 - vmbo b/k 2 JCD - rooster activiteitenweek

27-01-2017 - Basis/kader 2 JCWMW - studie- en keuzeproces

25-01-2017 - Basis/kader 2 JCD - studie- en keuzeproces

25-01-2017 - Klas K2A - onvoldoende resultaten

25-01-2017 - JC-WMW alle eerste klassers - project Globaland

31-01-2017 - alle leerlingen juniorcolleges - zwemmen

23-01-2017 - H1A - Mentoraat

16-01-2017 - WH2A en WV2A - aanvullende informatie Toverbaltheaterdag

13-01-2017 - alle vmbo leerlingen - activiteitenweek 2

10-01-2017 - klas 2t - brief beroepenavond 31-01-2017 en bijlage

10-01-2017 - klas K1B, T1A en T1B - lessen Duits

10-01-2017 - klas V1A - rooster

 10-01-201710-10

DECEMBER

21-12-2016 - Klas WV2A en WH2A - Toverbaltheaterdag

20-12-2016 - Klas B2C K2C B2A T2A - Toverbaltheaterdag

20-12-2016 - Klas B2B K2A K2B T2B - Toverbaltheaterdag

20-12-2016 - H2A V2B - Toverbaltheaterdag

12-12-2016 - klas WH2A en WV2A - uitnodiging Talentenmiddag H/V Juniorcollege West Maas en Waal

5-12-2016 - klas K2A, K2B en K2C - basiskennis Engels

5-12-2016 - WB1A - vervanging mevrouw Leverington

5-12-2016 - V1B, H2B, H4D en V4 - uitval lessen mevrouw de Weerd

5-12-2016 - klas WB2A, WK2A, WT2A, WT2B - Vervolg op brief PSO

2-12-2016 - vmbo klas 2 JCWMW - buitenschoolse lesactiviteit PSO Geldermalsen

1-12-2016 - vmbo: inschrijven 10 minutengesprekken t/m uiterlijk 5 decemember 2016, 12.00 uur

1-12-2016 - havo/vwo: inschrijven 10 minutengesprekken t/m uiterlijk 5 december 2016, 12.00 uur

1-12-2016 - vmbo klas 2 JCD - Buitenschoolse lesactiviteit PSO Geldermalsen in weken 49 en 50

 

NOVEMBER

9-11-2016 - Vervanging mw. Markhorst (Duits) K2A, K1A en K1B

2-11-2016 - bezoek aan de Waal klas K2A

OKTOBER

21-10-2016 - ouders en leerlingen vmbo - activiteitenweek 1

18-10-2016 - vervanging mentoraat de heer Van Dijk

14-10-2016 - vervanging muzieklessen van dhr. Van Dijk op de Juniorcolleges

14-10-2016 - vmbo JCWMW - rekenlessen

11-10-2016 - vwo-1 - excursie Valkhofmuseum op 17 oktober 2016

6-10-2016 - ouders WB2A en WK2A, docent techniek

6-10-2016 - ouders leerlingen JCWMW, docent voor rekenen

5-10-2016 - Ouders H1B en H2B, vervanging lessen Nederlands

SEPTEMBER

28-09-2016 - Klas 1 Juniorcollege Druten - Cito 0-meting

27-09-2016 - Klas 1 JCWMW - cito toets 0

26-09-2016 - brief ouders/verzorgers dyslectische leerlingen

08-09-2016 - Lessen biologie klassen H1B, H2C, V1A, V1B en V2B

06-09-2016 - Algemene ouderavond klas 2 JCWMW

05-09-2016 - Algemene ouderavond klas 1 JCD

05-09-2016 - Algemene ouderavond klas 2 JCD

05-09-2016 - Algemene ouderavond klas 1 JCWMW

 

Schooljaar 2015-2016

13-07-2016 - Eerste week schooljaar 2016/2017 leerjaar 1 JC-WMW

13-07-2016 - Eerste week schooljaar 2016/2017 leerjaar 2 JC-WMW

06-06-2016 - Cito 2 toets voor leerjaar 1 vmbo JCD

26-05-2016 - Cito 2 toets voor leerjaar 1 havo/vwo JC-WMW

26-05-2016 - Cito 2 toets voor leerjaar 2 havo/vwo JC-WMW

26-05-2016 - Cito 2 toets voor leerjaar 1 vmbo JC-WMW

26-05-2016 - Cito 2 toets voor leerjaar 2 vmbo JC-WMW

26-05-2016 - Cito 2 toets voor leerjaar 1 havo/vwo JCD

26-05-2016 - Cito 2 toets voor leerjaar 2 havo/vwo JCD

26-05-2016 - Cito 2 toets voor leerjaar 1 vmbo JCD

26-05-2016 - Cito 2 toets voor leerjaar 2 vmbo JCD

15-04-2016 - ouders/verzorgers klas W2B, Experiencebus 18 april 2016

12-04-2016 - aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas W1A tot en met W1F betreft sportdag 21 april 2016

12-04-2016 - aan de ouders/verzorgers van leerlingen van klas W2A tot en met W2F betreft sportdag 19 april 2016

12-04-2016 - aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas D2H en D2K betreft aanvullende informatie Toverbaltheaterdag

11-04-2016 - aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas D2D, D2E, D2F betreft Projectweek 18 april t/m 22 april

11-04-2016 - aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas W2A, W2B, W2C en W2D betreft schoolreis

07-04-2016 - vmbo-t2 JCD i.v.m. schoolreis naar Keulen op 20-4-2016

05-04-2016 ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas D2H en D2K betreft Toverbaltheaterdag