Contactpersonen klachten

Juniorcollege West Maas en Waal
Mevr. A.M.H.C. Olde Daalhuis tel: 024 32 35 239 (privé)

Juniorcollege Druten
Mevr. A.M.H.C. Olde Daalhuis tel: 024 32 35 239 (privé)

Hoofdvestiging Druten
Dhr. M.L.P.G. van den Berg
tel: 0487 57 22 00 (privé)

 

Externe vertrouwenspersonen:

Mevr. Herma Hepark

Tel. GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg: 088 – 144 72 97 / 06 ‐ 10 24 99 71 

e‐mail: hhepark@ggdgelderlandzuid.nl

 

Mevr. Femke de Leeuw

Tel. GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg: 088 – 144 73 52 / 06 ‐ 53 29 21 80  

e‐mail: FdeLeeuw@ggdgelderlandzuid.nl

 

Regionale Klachtencommissie voor Nijmegen e.o.

Voorzitter: Dhr. K. van Kampen   Postbus 40020, 

6504 AA Nijmegen

 

Inspectie van het Onderwijs

Telefoon:  0800 ‐8051 (voor leerlingen en ouders)  Telefoon:  088‐6696060 (voor scholen)

info@owinsp.nl | www.onderwijsinspectie.nl

 

Vertrouwensinspecteurs : 0900 ‐ 1113111

 Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen,  docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school ernstige problemen voordoen op het gebied van:

-              (seksuele) intimidatie en misbruik;

-              Discriminatie

-              Religieus of politiek extremisme

-              Lichamelijk of psychisch geweld

-              Grove pesterijen

De vertrouwensinspecteur adviseert en informeert. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

 

 

Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens, regio Nijmegen

Postbus 40020, 6504 AA Nijmegen