GGD-team Jeugdgezondheidszorg

Beste leerling, ouder of verzorger,

Graag stellen we het GGD-team Jeugdgezondheidszorg op de Pax Christi College Hoofdvestiging aan u voor.
 

                       

                                                 

Jeugdarts
Gerda Teunissen van Manen

gteunissenvmanen@ggdgelderlandzuid.nl                                                       

Locatie: hoofdvestiging & Juniorcollege
06-51379089

 


                                
                                                    

Jeugdverpleegkundige                                              
Warden Wolfert                                                          
Locatie: Hoofdvestiging & Juniorcollege Druten       
wwolfert@ggdgelderlandzuid.nl                                
06-51372136  

 

                                                              
                                                                      

Jeugdverpleegkundige

Anneke Jansen

Locatie: Juniorcollege West Maas en Waal

ajansen@ggdgelderlandzuid.nl

06-51304812

 

 

U kunt ons ook bellen via de afdeling Jeugdgezondheidszorg.
(088) 144 71 11 (werkdagen tussen 8.30 - 14.00 uur)

 

Wanneer zien we elkaar?

Er zijn een aantal vaste momenten waarop we contact zoeken met alle leerlingen:

  • Klas 1: De jeugdverpleegkundige komt kennis maken in de klas.
  • Klas 2: Leerlingen vullen twee vragenlijsten in over hun gezondheid. De jeugdverpleegkundige nodigt iedere leerling daarna apart uit voor een afspraak om hem/haar te meten en wegen (met kleren aan). Samen bespreken ze dan ook de antwoorden op de vragenlijst.
  • Klas 3 (vmbo) of klas 4 (havo/vwo): Leerlingen vullen de digitale gezondheidscheck in. Als een leerling opvallend scoort of aangeeft dat hij/zij een gesprek wil met de jeugdverpleegkundige, krijgt hij/zij een uitnodiging. De leerling krijgt dan advies of een verwijzing naar een andere professional die kan helpen.

 

Iedereen kan een afspraak maken
De GGD is er voor alle leerlingen en ouders. Heb je als leerling een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Heeft u als ouders behoefte aan contact? Maak gerust een afspraak! Samen zoeken we dan naar mogelijkheden om jouw gezondheid en welzijn te verbeteren. Of die van uw kind.

 

Samenwerking

De GGD neemt daal aan de zorgstructuur op school om samen met andere professionals te bespreken welke extra ondersteuning een leerling mogelijk nodig heeft. Het kan gebeuren dat de school (mentor, zorgcoördinator) een leerling naar het team Jeugdgezondheidszorg wil verwijzen. Bijvoorbeeld als een leerling veel verzuimt. De school stelt de ouders dan altijd vooraf op de hoogte.

 


Liever geen contact?

Wilt u als ouders niet dat uw zoon of dochter in contact komt met het team Jeugdgezondheidszorg? U kunt dit melden bij het Bedrijfsbureau Jeugdgezondheidszorg. Deze leerlingen krijgen geen onderzoek en vullen ook geen vragenlijsten in.

Het Bedrijfsbureau is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur via (088) 1447111 of per mail jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl.

 

Meer informatie?
Op www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u onder ‘Mijn kind’ meer informatie, waaronder de vragenlijsten. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl leest u hoe we scholen helpen aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als: gezond eten, bewegen, roken, alcohol, relaties en seksualiteit.