GGD

Centraal postadres:
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

website: www.ggdgelderlandzuid.nl
e-mail: info@ggdgelderlandzuid.nl


Hoofdvestigingen GGD Gelderland-Zuid
Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

 

Externe vertrouwenspersonen Alliantie Voortgezet Onderwijs

Naast de contactpersonen per school heeft de Alliantie Voortgezet Onderwijs twee externe vertrouwenspersonen aangesteld.

In de procedure bij klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie en geweld kunt u lezen waarvoor de externe vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld.

 

Mevrouw Herma Hepark

Tel. GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg: 06 – 10 24 99 71 / 088 – 144 72 97

Email: hhepark@ggdgelderlandzuid.nl

 

Mevrouw Femke de Leeuw

Tel. GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg: 06 – 53 29 21 80 / 088 – 144 72 97

Email: FdeLeeuw@ggdgelderlandzuid.nl